Privatumo politika

DrinkDream.eu yra įsipareigojusi apsaugoti klientų ir vartotojų privatumą. Atitinkamai parengėme šiuos privatumo politikos principus, kuriuose kalbama apie klientų duomenų rinkimą, naudojimą, publikavimą, perdavimą ir saugojimą. Mūsų veikla internete atitinka visą atitinkamą veiklą ir atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus bei Estijos Respublikos įstatymus. Skirkite šiek tiek laiko ir susipažinkite su mūsų privatumo politika. 
 

Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas
Asmens duomenys – tai Jūsų duomenys, konkrečiai ar netiesiogiai susiję su privačiu asmeniu, kuriuos DrinkDream.eu renka ir tvarko, siekdamas įvykdyti su fiziniu asmeniu sudarytą sutartį arba susisiekti su juo bei vykdyti įsipareigojimus pagal įstatymus.

Nuolatinio kliento asmens duomenys gali būti renkami šiais būdais:

  • pateikdami kontaktinius duomenis (įskaitant savo vardą, pavardę, asmens kodą, pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pageidaujamą susisiekimo būdą) mūsų svetainėje ar kitur (pvz., parduotuvėse);
  • naudojantis svetaine iš kliento paskyros informacijos arba per slapukus;
  • perkant ar užsisakant mūsų parduotuvėje ar elektroninėje parduotuvėje, kai saugomi asmens kontaktiniai duomenys arba duomenys dėl pirkimo pasirinkimų (DrinkDream.eu gali prašyti savanoriškai pateikti asmens duomenis ir asmeninę informaciją tam tikrose svetainės srityse. Reikalingi asmens duomenys gali apimti vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys );
  • pateikdamas prašymą mokėti dalimis.

Kitų duomenų rinkimas
Taip pat renkame nesuasmenintus duomenis – duomenis, kurių negalima tiesiogiai susieti su konkrečiu asmeniu (lytis, amžius, kalbos pasirinkimas, vieta).
Taip pat galime rinkti duomenis apie klientų veiklą mūsų svetainėje. Šie duomenys yra apibendrinami ir naudojami, kad galėtume teikti daugiau naudingos informacijos savo klientams ir sužinoti, kurios svetainės dalys, produktai ir paslaugos mus domina labiausiai. Šioje privatumo politikoje apibendrinti duomenys traktuojami kaip nesuasmeninti duomenys.
 

Surinktų asmens duomenų naudojimas ir saugojimas

Surinktų asmens duomenų pagalba galime informuoti klientus apie DrinkDream.eu produkto naujienas, kampanijas ir būsimus įvykius. Klientas, nenorintis būti mūsų naujienlaiškių sąraše ar gauti pranešimų apie jį galinčius sudominti prekes, gali bet kada išbraukti iš tikslinės gavėjų grupės. 

Surinktus asmens duomenis taip pat naudojame prekių pristatymui ir įsipareigojimams klientui vykdyti. 

Klientas, sutikdamas su privatumo politikos sąlygomis, duoda DrinkDream.eu sutikimą dėl automatizuoto jo duomenų tvarkymo. Savo sutikimą visada galite atšaukti per mūsų svetainę arba pateikdami pareiškimą tokia forma, kuri leidžia atgaminti raštu. Sutikimo prašymui ar atšaukimui atgaline data nėra.

Siekdama geriau aptarnauti klientą, DrinkDream.eu gali atskleisti informaciją apie vartotojus trečiajai šaliai, kuri teikia paslaugas DrinkDream.eu ir pagal sutartį įsipareigoja saugoti dalinamą informaciją konfidencialia. Trečiasis asmuo yra, pavyzdžiui, mūsų partneris, kurio užduotys yra elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių transportavimas arba mokėjimo išsimokėtinai paslaugos teikimas. 

Kliento asmens duomenis DrinkDream.eu saugo iki nuolatinio kliento sutarties nutraukimo. Duomenys, kuriuos DrinkDream.eu privalo saugoti dėl teisės aktų (pvz., apskaitos duomenys), DrinkDream.eu saugomi pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. 
 

Surinktų asmens duomenų keitimas
Asmens duomenis, surinktus siekiant nustatyti ir susisiekti su klientu, galima peržiūrėti, keisti ir papildyti mūsų svetainėje "Mano sąskaita" plotas.

Asmens duomenų apsauga

DrinkDream.eu įgyvendina visas atsargumo priemones (įskaitant administracines, technines ir fizines priemones), kad apsaugotų kliento asmens duomenis. Tik įgalioti asmenys turi teisę keisti ir tvarkyti duomenis. 

Jeigu įtariate, kad Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi priešingai nei aprašyta šioje privatumo politikoje arba yra pavojus, kad Jūsų duomenys buvo nutekinti nepažįstamiems asmenims, nedelsdami praneškite mums. Tik taip galime sumažinti galimą žalą.

Klientas turi teisę reikalauti nutraukti jo duomenų tvarkymą, informuoti apie duomenų naudojimą ir perduoti duomenis jam pačiam ar trečiajai šaliai įprastai naudojamu formatu. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo kliento duomenimis ir teisėmis, prašymai gali būti pateikiami tik tokia forma, pagal kurią būtų galima nustatyti pareiškėjo tapatybę (pasirašyti skaitmeniniu būdu arba asmeniškai pasirašyti atstovybėje). Pasiliekame teisę atsakyti į tokius prašymus per 30 dienų. 

Prašymą sustabdyti duomenų tvarkymą traktuojame kaip pareiškimą nutraukti nuolatinio kliento sutartį. 
 

Saugumas
Visi kliento asmens duomenys, kurie tampa žinomi lankantis DrinkDream.eu e-parduotuvėje ir perkant, yra traktuojami kaip konfidenciali informacija. Užšifruotas duomenų perdavimo kanalas su bankais užtikrina pirkėjo asmens duomenų ir banko rekvizitų saugumą.
 

Privatumo politikos sąlygos ir pakeitimai

Pradėdami naudotis mūsų svetaine arba pildydami nuolatinio kliento paraišką, jūs perskaitėte ir sutinkate su šiais principais ir sąlygomis. Pasiliekame teisę prireikus keisti bendrąsias privatumo politikos sąlygas, informuodami visus nuolatinius klientus, tačiau stengiamės, kad mūsų privatumo politika būtų atnaujinta ir būtų prieinama jums mūsų svetainėje.

Atsakingas kliento asmens duomenų tvarkytojas yra Nunun OÜ. Jei turite klausimų ar rūpesčių dėl privatumo politikos ar duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el info@drinkdream.eu.

Jūs visada turite teisę kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją arba teismą dėl savo duomenų apsaugos. Duomenų apsaugos inspekcijos pavidalu tai yra valstybės institucija, į kurią taip pat galima kreiptis konsultacijos ar pagalbos asmens duomenų apsaugos klausimais.