Försäljningsvillkor och returer

Onlinebutiken DRINKDREAM.EU (nedan kallad onlinebutiken) ägs och drivs av Nunun OÜ (registreringskod 16956456), belägen på Turu plats 5, Tallinn 11611.  

Giltighet av försäljningskontrakt, produkt och prisinformation

Försäljningsvillkoren gäller vid köp av varor från Webbutiken.

Priserna på produkterna som säljs i webbutiken anges bredvid produkterna. I priset ingår en avgift för leverans av varan. Priserna som visas i nätbutiken inkluderar den momssats som gäller i Republiken Estland.

Avgiften för leverans av varan beror på var köparen befinner sig och leveranssättet. Leveransavgiften visas för köparen när beställningen genomförs.

Information om produkten lämnas i Webshopen direkt bredvid produkten.

Formar ordern

För att beställa varorna måste du lägga önskade produkter i varukorgen. För att slutföra beställningen måste du fylla i de obligatoriska datafälten och välja lämplig metod för produktleverans. Avgiftsbeloppet visas sedan på skärmen som kan betalas via en banklänk eller med annan betalningslösning.

Betalning med banklänkar och kreditkort erbjuds av Montonio Finance (https://montonio.com/et/).

Om de beställda varorna inte kan levereras på grund av varans slut eller av någon annan anledning kommer köparen att informeras om detta så snart som möjligt och de inbetalda pengarna (inklusive kostnaderna för leverans av varorna) kommer att returneras utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar efter att meddelandet skickats. Om möjligt kommer kunden att erbjudas en produktersättning, och om kunden samtycker kommer en ersättningsprodukt att levereras till köparen.

Vid en billigare ersättningsprodukt återbetalar Webbshopen skillnaden i priset på produkterna, vid en dyrare produkt ska Kunden kompensera skillnaden i priset på de två produkterna.

Leverans

Varor skickas till följande länder: Estland, Lettland, Litauen och Finland.

Om du vill beställa varorna till ett annat europeiskt land måste du kontakta nätbutiken och nätbutiken kommer att informera dig om möjligheten och villkoren inom 1 dag.

Varornas fraktkostnader står köparen för, och motsvarande prisinformation visas bredvid fraktsättet.

Försändelser inom Estland anländer i allmänhet till den destination som anges av köparen inom 1-3 arbetsdagar (om inget annat anges) från det att försäljningsavtalet träder i kraft. 

Leverans utanför Estland sker inom 10 kalenderdagar.

Våra leveranspartners är: DPD och Omniva. Webbutiken tar inte ansvar för leveransförseningar orsakade av leveranspartnern.

I undantagsfall har du rätt att leverera varorna inom 45 kalenderdagar. Naturkatastrofer, förseningar på grund av sjukdom och förseningar som inte kunde förklaras av Webbutiken eller budfirman är undantagsfall.

Ångerrätt

Efter mottagandet av beställningen har köparen rätt att frånträda avtalet som ingåtts i e-butiken inom 14 dagar, ångerrätten gäller inte för följande produktgrupper: lättfördärvliga livsmedel, alkohol, mjukvarulicenser, CD/DVD/ BLU-Ray och andra liknande databärare.

Ångerrätten gäller inte om köparen är en juridisk person.

För att utnyttja 14-dagars returrätten får de beställda varorna inte användas på annat sätt än vad som är nödvändigt för att verifiera varans art, egenskaper och funktion på ett sätt som är tillåtet att testa varan på ett fysiskt sätt. Lagra.

Om varorna har använts för andra ändamål än vad som är nödvändigt för att verifiera varornas art, egenskaper och funktion, eller om de visar tecken på användning eller slitage, har Nätbutiken rätt att sänka den återbetalningsbara avgiften enligt minskningen i varans värde.

För att returnera varan måste ett meddelande om ångerrätt från köpet av varan lämnas in, vars blankett finns att finna  härifrån: meddelande om återkallelse  (https://drinkdream.eu/taganemisavaldus) och skicka den till e-postadressen info@drinkdream.eu senast 14 dagar efter att du mottagit varan.

Kostnaden för att returnera varan står köparen för, såvida inte anledningen till returen är att varan som ska returneras inte överensstämmer med det som beställts (t.ex. en felaktig eller defekt vara).

Köparen ska returnera varan inom 14 dagar efter inlämnande av ansökan eller styrka att han har överlämnat varan till varans transportör inom ovannämnda tid.

Vid mottagande av de returnerade varorna ska nätbutiken omedelbart, dock senast 14 dagar efter leveransen av varorna till kuriren, returnera till köparen alla avgifter som erhållits från köparen enligt avtalet och med beaktande av bestämmelserna i dessa Villkor.

Webbutiken kan vägra att ge återbetalning tills den har mottagit varan som är föremål för avtalet eller tills köparen har visat att den har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Om köparen uttryckligen har valt ett annat leveranssätt än det billigaste vanliga leveranssättet som erbjuds av Webbutiken, behöver Nätbutiken inte återbetala kostnaden till konsumenten som överstiger kostnaden förknippad med det vanliga leveranssättet.

Nätbutiken har rätt att frånträda försäljningstransaktionen och kräva tillbaka varan av köparen om priset på varorna i nätbutiken är markerat väsentligt under varans marknadspris på grund av ett fel.

Rätten att väcka talan

Webbutiken ansvarar för att den sålda varan till köparen inte överensstämmer med avtalsvillkoren eller ett fel som redan fanns vid överlämnandet av varan och som visar sig inom två år från det att varan överlämnats till köpare. Inom de första sex månaderna från leveransen av varan till köparen antas det att defekten fanns redan vid leveranstillfället av varan. Det är Webbutikens ansvar att motbevisa motsvarande antagande.

Köparen har rätt att kontakta nätbutiken senast inom två månader om ett fel visar sig, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@drinkdream.eu.

Webbutiken ansvarar inte för fel som uppstått efter att varan har överlämnats till köparen.

Om varorna köpta från Webbutiken har defekter som Webbutiken ansvarar för, reparerar eller ersätter Webbutiken de defekta varorna. Om det inte är möjligt att reparera eller byta ut varorna kommer Webshoppen att återbetala alla avgifter som är förknippade med köpekontraktet till köparen. Köparen är skyldig att returnera varorna till Webbutiken på begäran av Webbutiken.

Webbutiken svarar på konsumentens klagomål skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning inom 15 dagar.

Direktmarknadsföring och personuppgiftsbehandling

Webbutiken använder de personuppgifter som köparen har angett (inklusive namn, telefonnummer, adress, e-postadress, bankuppgifter) endast för att behandla beställningen och skicka varorna till köparen.

Webbutiken överför dina personuppgifter enligt följande:

  1. till företag som tillhandahåller transporttjänster för att leverera varorna.
  2. till betalningsbehandlaren Montonio Finance, som är auktoriserad processor för att ta emot betalningar.

Nätbutiken skickar köparen nyhetsbrev och erbjudanden till köparens e-postadress endast om köparen har uttryckt sin önskan om det genom att ange en e-postadress på hemsidan och har angett sin önskan att få direktpostaviseringar.

Köparen kan när som helst välja bort erbjudanden och nyhetsbrev som skickas till e-post genom att meddela oss via e-post eller genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet som innehåller erbjudandena.

Nunun OÜ är ansvarig behandlare av dina personuppgifter. För frågor och förslag, vänligen kontakta info@drinkdream.eu.

Att lösa argument

Om köparen har klagomål på Nätbutiken ska de skickas till e-postadressen  info@drinkdream.eu.

Om köparen och Nätbutiken inte kan lösa tvisten genom överenskommelse kan köparen överklaga till Konsumenttvistnämnden. Du kan bekanta dig med förfarandevillkoren och lämna in en ansökan här (https://komisjon.ee). Konsumenttvistnämndens behörighet är att lösa tvister som uppstår i det avtal som ingåtts mellan köparen och Webbutiken. Granskning av köparens reklamation av kommissionen är kostnadsfri.

Köparen kan vända sig till EU:s konsumenttvistlösningsplattform mot (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Dessa villkor upprättades 2024-04-02
och är giltiga tills nästa version antas.