Integritetspolicy

DrinkDream.eu har åtagit sig att skydda kunders och användares integritet. Följaktligen har vi utarbetat dessa integritetspolicyprinciper, som handlar om insamling, användning, publicering, överföring och lagring av kunddata. Vår verksamhet på Internet är i enlighet med alla relevanta aktiviteter och relevant lagstiftning i Europeiska unionen och lagarna i Republiken Estland. Ta en stund att bekanta dig med vår integritetspolicy. 
 

Insamling och användning av personuppgifter
Personuppgifter är dina uppgifter, specifikt eller indirekt kopplade till en privatperson, som DrinkDream.eu samlar in och behandlar för att fullgöra ett avtal som ingåtts med en individ eller för att kontakta denne och för att fullgöra skyldigheter som följer av lagen.

Insamling av personuppgifter för en vanlig kund kan göras på följande sätt:

  • när du skickar kontaktuppgifter (inklusive ditt namn, personligt identifieringsnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, föredragen kontaktmetod) på vår webbplats eller någon annanstans (t.ex. butiker);
  • när du använder webbplatsen från kundens kontoinformation eller via cookies;
  • när du gör ett köp eller en beställning i vår butik eller e-butik när du lagrar en persons kontaktdata eller data angående köppreferenser (DrinkDream.eu kan be dig att frivilligt tillhandahålla personuppgifter och personlig information i vissa delar av webbplatsen. De nödvändiga personuppgifterna kan bl.a. namn, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter);
  • vid inlämnande av ansökan om delbetalning.

Insamling av annan data
Vi samlar också in icke-personifierade uppgifter – data som inte kan kopplas direkt till en specifik person (kön, ålder, språkinställning, plats).
Vi kan också samla in data om kundaktiviteter på vår webbplats. Denna data aggregeras och används så att vi kan leverera mer användbar information till våra kunder och lära oss vilka delar av webbplatsen, produkterna och tjänsterna som är mest intressanta för oss. Aggregerad data behandlas som icke-personlig data i denna integritetspolicy.
 

Användning och lagring av insamlade personuppgifter

Med hjälp av insamlade personuppgifter kan vi informera kunder om DrinkDream.eu produktnyheter, kampanjer och framtida evenemang. En kund som inte vill stå på vår nyhetsbrevslista eller få meddelanden om produkter som kan intressera honom kan när som helst ta bort sig själv från målgruppen mottagare. 

Vi använder även de insamlade personuppgifterna för att leverera varorna och för att fullgöra våra skyldigheter gentemot kunden. 

Genom att acceptera villkoren i integritetspolicyn ger kunden DrinkDream.eu samtycke till automatiserad behandling av hans data. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via vår webbplats eller genom att göra ett uttalande i en form som möjliggör skriftlig återgivning. Det finns ingen retroaktiv verkan på ansökan eller återkallande av samtycke.

För att bättre betjäna kunden kan DrinkDream.eu komma att avslöja information om användare till en tredje part som tillhandahåller tjänster till DrinkDream.eu och som är kontraktuellt skyldig att hålla den delade informationen konfidentiell. En tredje part är till exempel vår partner, vars uppgifter är transport av varor som säljs i e-butiken eller tillhandahållande av delbetalningstjänst. 

Kundens personuppgifter lagras av DrinkDream.eu tills ordinarie kundkontrakt sägs upp. Data som DrinkDream.eu är skyldig att lagra till följd av lagstiftning (t.ex. bokföringsuppgifter) lagras av DrinkDream.eu utifrån de krav som ställs i lagstiftningen. 
 

Ändring av insamlade personuppgifter
De personuppgifter som samlas in för att identifiera och kontakta kunden kan ses, ändras och kompletteras på vår webbplats "Mitt konto" område.

Skydd av personuppgifter

DrinkDream.eu implementerar alla försiktighetsåtgärder (inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder) för att skydda kundens personuppgifter. Endast behöriga personer har tillgång till ändrings- och bearbetningsuppgifter. 

Om du misstänker att dina personuppgifter har hanterats i strid med vad som beskrivs i denna integritetspolicy eller det finns risk för att dina uppgifter har läckt ut till främlingar, meddela oss omedelbart. Detta är det enda sättet vi kan hålla den potentiella skadan så låg som möjligt.

Kunden har rätt att kräva upphörande av behandlingen av sina uppgifter, information om användningen av uppgifterna och överföring av uppgifter till sig själv eller en tredje part i ett allmänt använt format. För att undvika missbruk av kundens uppgifter och rättigheter får förfrågningar endast lämnas i en form där sökandens identitet kan identifieras (digitalt signerad eller personligen undertecknad på representationskontoret). Vi förbehåller oss rätten att svara på sådana förfrågningar inom 30 dagar. 

Vi behandlar begäran om att stoppa databehandling som ett uttalande för att säga upp kontraktet för en lojal kund. 
 

säkerhet
All personlig information om kunden som blir känd i samband med att du besöker DrinkDream.eu e-butik och gör köp behandlas som konfidentiell information. En krypterad datakommunikationskanal med banker säkerställer säkerheten för köparens personuppgifter och bankuppgifter.
 

Sekretesspolicy Villkor och ändringar

Genom att börja använda vår webbplats eller genom att fylla i den vanliga kundansökan har du läst och accepterat dessa principer och villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna villkoren för integritetspolicyn vid behov, informera alla stamkunder, men vi gör vårt bästa för att hålla vår integritetspolicy uppdaterad och tillgänglig för dig på vår webbplats.

Ansvarig behandlare av klientens personuppgifter är Nunun OÜ. För eventuella frågor eller funderingar om integritetspolicyn eller databehandlingen, vänligen kontakta oss på info@drinkdream.eu.

Du har alltid rätt att kontakta Dataskyddsinspektionen eller domstolen för att skydda dina uppgifter. I form av Datainspektionen är det en statlig institution som även kan kontaktas för samråd eller hjälp i personuppgiftsskyddsfrågor.